Cernobîl

În 2019 am derulat un proiect excepțional din toate punctele de vedere, în care am echipat și montat cu uși batante metalice antifoc toate clădirile tehnice din zona Reactorului 4 de la Cernobîl, inclusiv sarcofagul instalat acum câțiva ani deasupra celui vechi, ridicat imediat după explozia din 1986.

Provocarea

Caracterul extraordinar al proiectului a fost dat de faptul că absolut toate componentele sale – tehnice, economice, administrative, logistice și, nu în ultimul rând, umane – au trebuit să fie integrate cu constrângerile presupuse de gestionarea unui sit nuclear, de lucrul la o centrală nucleară de dimensiunile, particularitățile și istoricul celei de la Cernobîl.

Realizarea

Pe plan tehnic – a trebuit să pregătim și să susținem un dosar tehnic enorm și foarte detaliat, care a cuprins o serie largă de documentații, certificări, omologări și autorizări speciale.

În plan logistic, provocarea a fost generată atât de situația din teren – este o zonă restrictivă cu o rază de 40 km în jurul Centralei care nu este accesibilă pentru nimeni – cât și de relaționarea cu autoritățile statale, pentru contractarea în regim special, și vamale, pentru tranzitarea prin punctele de frontieră a utilajelor, uneltelor, echipamentelor necesare unui asemenea tip de șantier. Toate sculele, uneltele, echipamentele cu care s-a lucrat, inclusiv mașina cu care ne-am deplasat, în mod obligatoriu, prin șantier, au fost abandonate la locație, expunerea lor la radiații făcând imposibilă aducerea lor acasă pentru utilizare ulterioară.

Mai mult decât atât, pregătirea și organizarea șantierului, fazarea activităților și a procesului de montare, au fost complicate de restricțiile privind expunerea la radiații, iar rulajul tehnicienilor a fost făcut cu respectarea strictă a timpului de expunere la radiații maximum admis. Pe tot parcursul lucrărilor, tehnicienii au fost atent monitorizați ca nivel de expunere la radiații, cu dublu sistem, electronic și analog.

EMI a trebuit să anticipeze cu maximă atenție toate problemele posibile, din faza de contractare, documentație și pregătire a dosarului tehnic și până la respectarea condițiilor de siguranță a produsului, finalizarea proiectului și desfășurarea lucrărilor de mentenanță.

Derularea contractului, care a durat peste un an, s-a făcut sub semnul exigenței și al stricteții pe toate planurile. Ușile instalate sunt ultra-rezistente la incendiu, suportând la interior o temperatură de până la 1.000 grade Celsius, iar la exterior rezistând la o temperatura de plus 70 de grade, pentru maximum 2 ore.

Impactul

Pentru EMI, proiectul de succes desfășurat la Cernobîl rămâne o experiență profesională fără precedent și o ilustrare perfectă a aspirației noastre de brand, către performanță cu suflet, la scara excelenței. Activitatea desfășurată de specialiștii noștri nu a vizat doar găsirea de soluții pentru îmbunătățirea instalațiilor tehnice de protecție într-o zonă care nu va mai fi considerată sigură pentru următorii 20.000 de ani, ci și-a propus și să îi ajute, chiar și indirect, pe oamenii care sunt nevoiți să trăiască cu moștenirea Cernobîlului să-și refacă viața.

Galerie Foto

Alte proiecte speciale

Service 24/7