Porți Speciale Pentru Poduri Rulante

Provocarea

Producătorii de prefabricate din beton, prefabricate metalice, sau alte confecții de dimensiuni mari, utilizează un pod rulant pentru manipularea acestor produse din hala de producție către exterior, ceea ce implică o deschidere a fațadei pe toată lățimea podului rulant. De cele mai multe ori, pentru a se împiedica un schimb de mediu brutal (cu diferențe mari de temperatură) cu exteriorul, fațadele acestea sunt acoperite, în zona podului rulant, cu sisteme de protecție empirice.

Realizarea

EMI a venit în întîmpinarea acestei probleme cu care se confruntă producătorii de prefabricate și a conceput un sistem de poartă special pentru podurile rulante, care se montează la partea superioară a halei de producție și coboară până sub podul rulant, copiind configurația și căile de rulare ale acestuia.

Instalarea acestui tip de poartă conduce la o reducere substanțială a expunerii la diferențe de temperatură între hală și exterior, indiferent de anotimp, având în vedere că deschiderea care rămâne goală la mutarea/deplasarea podului rulant este de cca. 80-120 mp.

Galerie Foto

Alte proiecte speciale

Service 24/7